Nota prawna

Autorzy serwisu nieplodnosc.net dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie nieplodnosc.net służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie nieplodnosc.net nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony. Właściciel strony nieplodnosc.net ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane. Z poważaniem Administrator serwisu nieplodnosc.net