Niepłodność czynnościowa


Niepłodność czynnościowa jest stanem, w którym zajście w ciążę jest niemożliwe ze względu na brak owulacji. Jedną z przyczyn braku owulacji jest zespół polcystycznych jajników, a dominującą rolę w rozwoju tej choroby odgrywają nieprawidłowości w produkcji hormonów.

Niepłodność czynnościowa

Niepłodność czynnościowa jest stanem, w którym zajście w ciążę jest niemożliwe ze względu na brak owulacji. Jedną z przyczyn braku owulacji jest zespół polcystycznych jajników, a dominującą rolę w rozwoju tej choroby odgrywają nieprawidłowości w produkcji hormonów.

Bezpośrednią przyczyna zaburzenia owulacji jest zatrzymanie rozwoju pęcherzyków jajnikowych. Przyczyna tego zjawiska jest obniżenie stężenia hormonu zapisywanego w skrócie FSH.


Stosunkowo często pojawia się także brak owulacji u kobiety na skutek zaburzenia funkcji podwzgórza mózgowego, to z kolei może zahamować proces dojrzewania pęcherzyków jajnikowych, a co za tym idzie, wystąpienie owulacji.

Brak owulacji może być spowodowany dysfunkcją jajników. Stan taki nazywany jest przedwczesnym wygaśnięciem funkcji jajników, czyli brak owulacji i miesiączkowania przed ukończenie 40 roku życia. Na ogół jest to związane z chorobami o podłożu genetycznym, bądź autoimmunologicznym.

Leczenie niepłodności czynnościowej uzależnione jest od przyczyny. W przypadku policystycznych jajników leczenie może obejmować redukcję masy ciała, farmakologiczne leczenie insulinooporności lub podawanie hormonów w celu wywołania owulacji.

Jeżeli zaś przyczyną są choroby podwzgórza mózgowego leczenie jest skomplikowane i wymaga indywidualnego podejścia do pacjentki. Leczenie niepłodności z powodu przedwczesnego wygaśnięcia funkcji jajników jest skomplikowane, ale zazwyczaj wymaga leczenia hormonalnego.